Subwencja

Rządowy program udzielania Beneficjentom Subwencji Finansowych pt.
„Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”,

W ramach projektu nasza firma zamierza poprawić płynność finansową i pokryć wydatki na bieżącą działalność
w związku z sytuacją ekonomiczną spowodowaną wystąpieniem epidemii COVID-19.

Planowane efekty:

Wartość projektu: 314.695,26 PLN

Informacje źródłowe na temat Programu znajdują się na stronie www.pfrsa.pl


Subwencja PFR