Dotacje unijne

POIR.03.04.00-24-0471/20

Projekt: „Dotacja na kapitał obrotowy dla LILI CAFFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

W ramach projektu nasza firma zamierza poprawić płynność finansową i pokryć wydatki na bieżącą działalność w związku z sytuacją ekonomiczną spowodowaną wystąpieniem epidemii COVID-19.

Planowane efekty:
- utrzymanie działalności i jej pobudzenie po okresie lockdownu.

Wartość projektu: 64 931,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 64 931,13 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.poir.gov.pl


Dotacje unijne